En plattform för framtidens vård

Visiba Care har skapat en plattform för e-hälsa där patienter kan möta vårdpersonal i videosamtal och chat. Kommande funktioner är att kunna dela hälsodata från medicinsk hemutrustning och via smarta formulär. Till skillnad från andra aktörer på marknaden är Visiba Cares plattform white label, de är därmed inte själva en vårdleverantör. Visiba Care riktar sig till hälsoaktörer i det privata och offentliga, som vårdcentraler och sjukhus, och till olika samarbetspartners inom vårdsektorn.

Utmaningen

En utmaning i Visiba Cares kommunikation har varit att bygga en stark profil och ta plats i det offentliga rummet samtidigt som plattformen man levererar sätter vårdleverantören och deras kunder i första rummet. Att nå ut med Visiba Cares vision för vården blir då särskilt viktigt för företaget.

Lösningen

När Visiba Care gjorde om sin webb från grunden under 2016 valde de Bridget för att sätta tonalitet och språk och göra copy. För att skapa ett fördjupat innehåll arbetade vi med att mejsla fram budskap och strategier. Tillsammans med Visiba Care har vi tagit fram personas, underlag för pressbearbetning och marketing automation, utöver budskap och text för webb.


Vår roll: Budskap, innehåll och strategi

Referens: www.visibacare.com