Varumärkesplattform

En varumärkesplattform innehåller riktlinjer som genomsyrar hela företaget. Det handlar om hur ni ska uppfattas av kunder, anställda och omgivning. En bra varumärkesplattform är lätt att följa, därför bör den vara så vara så konkret som möjligt.

När vi på Bridget tar fram en varumärkesplattform gör vi det i tätt samarbete med er. För att kunna hjälpa er på bästa sätt är det viktigt att vi förstår er verksamhet och era utmaningar, något vi blivit väldigt vassa på genom åren.

En varumärkesplattform brukar innehålla dessa komponenter:

Mission / Vision

  • Missionen beskriver företagets syfte och ska svara på frågan ”Varför finns vi?”
  • Visionen beskriver vad företaget vill uppnå i en idealsituation.

Målgrupp

  • En beskrivning och analys av företagets primära och sekundära målgrupper.

Varumärkeslöfte

  • Varumärkeslöftet svarar på frågan ”Varför ska kunden välja ert företag?”

Kärnvärden

  • Kärnvärden beskriver hur företaget vill uppfattas. Dessa ska vara mätbara och alla våra medarbetare ska arbeta i enlighet med dem.

Positionering

  • Positionering beskriver var på marknaden företaget befinner sig i förhållande till dess konkurrenter.

Unique Value Position (UVP)

  • UVP beskriver vilka värden kunden får från företaget som man inte får av konkurrenterna.

Unique Selling Position (USP)

  • USP Beskriver vilken unik konkurrensfördel eller unik säljfördel företaget har jämfört med konrurrenterna.

Tonalitet

  • Tonalitet beskriver hur företaget pratar med kunden och hur det ska uppfattas i såväl marknadsföring som i ett fysiskt möte.

Vill du veta mer? Kontakta Annika!

Annika Modigh

Annika är AD på Bridget. Hon har jobbat inhouse med e-handel inom mode och retail, men har också erfarenhet av byråer och frilans. Annika bidrar med starkt formkunnande, strålande idéer och är särskilt vass på varumärkesstrategier.

annika@wearebridget.com | Följ Annika på Linkedin

Ny webb och grafisk profil för Recreatio

Vi har tagit fram en ny grafisk profil och en ny webb till Recreatio. Frihet, tillit och glädje är värden som präglar Recreatio och de återspeglas också i den grafiska profilen.

verktyg

Varumärkesprofil för Kålltorps Glasmästeri

Vi har skapat en varumärkesplattform och grafisk profil för Kålltorps Glasmästeri, ett företag som tänker hållbart och restaurerar gamla fönster med otroligt hantverk och modern teknik.

Liggande Logotyp dark

Symbol och profil för rymddataprojekt

För att nå ut till fler och komma närmare sitt mål att göra rymddata mer lättillgängligt har Swedish Space Data Lab fått en ny logotyp och nya färger som fungerar både i ett mörk och ljust tema.

Design och profil

Webb

Varumärkesarbete

Engagerande innehåll

Säg hej!