Varumärkesbyggande

Varumärket är summan av uppfattningarna om er hos kunder, anställda och omgivning.

Varumärkeskommunikation är att kommunicera de värden ni kan leverera och ladda ert varumärke med de förväntningarna och uppfattningarna.

Tydlig, smart och medveten varumärkeskommunikation är avgörande för hur ert varumärke landar i målgruppernas medvetande.

“Det är så kul när man hittar någon som har ett uttryck som man lirar med! Och då pratar jag om känslan i språket inte bara ord och grammatik.”

Susannah Eriksson, Redpill Linpro

Saknar din verksamhet en stark och grundlig varumärkes­­plattform? Läs om vad en varumärkes­plattform bör innehålla, eller kontakta oss nedan, så hjälper vi dig!

En varumärkes­plattform beskriver företagets varumärke och hjälper till i arbetet med att kommunicera och stärka varumärket över tid.

En bra varumärkes­plattform är enkel att följa och förstå, därför bör den vara så konkret som möjligt. När vi på Bridget tar fram en varumärkes­plattform gör vi det i tätt samarbete med er. För att hjälpa er på bästa sätt är det viktigt att vi förstår er verksamhet och era utmaningar. Det är någonting vi blivit väldigt vassa på genom åren.

Ett starkt varumärke följer också sin etik och moral. En snygg logotyp eller en laddad payoff kommer inte att väga upp stora inkonsekvenser, brister eller dubbelmoral. Varumärkesplattformen finns till som vägledare vid osäkerheter och hjälper till att upprätthålla företagsvärderingarna för att i sin tur etablera och upprätthålla tillit och förtroende hos kunderna.

Mission/Vision
Missionen beskriver företagets syfte och ska svara på frågan ”Varför finns vi?” Visionen beskriver vad företaget vill uppnå i en idealsituation.

Målgrupp
Vilka riktar ni er kommunikation till egentligen? Målgruppen beskriver era primära och sekundära kunder. Fundera över vilka ni finns till för, ibland kan en målgrupps­analys vara till stor nytta för att hitta rätt.

Varumärkeslöfte
Varumärkeslöftet svarar på frågan “Varför ska kunden välja ert företag?” och ska tala för vad kunden kan förvänta sig av företaget.

Positionering
Positionering beskriver var på marknaden företaget befinner sig i förhållande till dess konkurrenter. Genom en genomtänkt positionering kan ni skapa en unik placering hos era kunder.

Kärnvärden
Företagets kärnvärden består av en liten uppsättning ord som ska beskriva hur ni vill uppfattas. Kärnvärden ska vara konstanta, mätbara och alla medarbetare ska arbeta i enlighet med dem. Om företaget exempelvis expanderar eller introduceras för nya marknader ska dess kärnvärden ligga som grund i beslutsfattanden.

Unique Value Position (UVP)
UVP beskriver vilka värden kunden får från företaget som man inte får av konkurrenterna.

Unique Selling Position (USP)
USP Beskriver vilken unik konkurrensfördel eller unik säljfördel företaget har jämfört med konrurrenterna.

Tonalitet
Tonalitet beskriver hur ert företag kommunicerar med kunderna. Tonaliteten avgör hur ni uppfattas i såväl er marknadsföring som i ett fysiskt möte.

Vill du veta mer? Kontakta Sofie!

Sofie Sandén

Projektledare och kundansvarig

Jag är den man ska prata med om man undrar vad vi kan göra för er. Jag har koll på var vi ligger i de olika projekten, när vi ska leverera och vad. Jag har många års erfarenhet från “beställarsidan” som tidigare marknadschef och fungerar ofta som bollplank med våra kunder.


Våra tjänster