Varumärkesplattform

En varumärkesplattform innehåller riktlinjer som genomsyrar hela företaget. Det handlar om hur ni ska uppfattas av kunder, anställda och omgivning. En bra varumärkesplattform är lätt att följa, därför bör den vara så vara så konkret som möjligt.

När vi på Bridget tar fram en varumärkesplattform gör vi det i tätt samarbete med er. För att kunna hjälpa er på bästa sätt är det viktigt att vi förstår er verksamhet och era utmaningar, något vi blivit väldigt vassa på genom åren.

En varumärkesplattform brukar innehålla dessa komponenter:

Mission / Vision

Missionen beskriver företagets syfte och ska svara på frågan ”Varför finns vi?”
Visionen beskriver vad företaget vill uppnå i en idealsituation.

Målgrupp

En beskrivning av företagets primära målgrupp.

Varumärkeslöfte

Varumärkeslöftet svarar på frågan ”Varför ska kunden välja ert företag?”

Kärnvärden

Kärnvärden beskriver hur företaget vill uppfattas. Dessa ska vara mätbara och alla våra medarbetare ska arbeta i enlighet med dem.

Positionering

Positionering beskriver var på marknaden företaget befinner sig i förhållande till dess konkurrenter.

Unique Value Position (UVP)

UVP beskriver vilka värden kunden får från företaget som man inte får av konkurrenterna.

Unique Selling Position (USP)

USP Beskriver vilken unik konkurrensfördel eller unik säljfördel företaget har jämfört med konrurrenterna.

Tonalitet

Tonalitet beskriver hur företaget pratar med kunden och hur det ska uppfattas i såväl marknadsföring som i ett fysiskt möte.

verktyg

Varumärkesprofil för Kålltorps Glasmästeri

Vi har skapat en varumärkesplattform och grafisk profil för Kålltorps Glasmästeri, ett företag som tänker hållbart och restaurerar gamla fönster med otroligt hantverk och modern teknik.

Liggande Logotyp dark

Symbol och profil för rymddataprojekt

För att nå ut till fler och komma närmare sitt mål att göra rymddata mer lättillgängligt har Swedish Space Data Lab fått en ny logotyp och nya färger som fungerar både i ett mörk och ljust tema.

Incipientus - sensor

Produktion och skarpare visuellt uttryck för industriell high-tech

Incipientus produkter och tjänster bidrar med extremt mycket värde i rätt miljöer. De behöver presenteras på ett sätt som är enkelt att ta till sig och förstå.


Varumärkesplattform

Läs mer


Grafisk profil

Läs mer


Webb

Läs mer


Design

Läs mer


Engagerande innehåll

Läs mer


Säg hej!

– Hej!

Vill du veta mer?