Vår roll: Innehåll, strategi

Referens: www.luda.farm

Smart farming & Internet of Farms

Luda.Farm skapar smarta IT-lösningar riktade till jordbruket. Företagets kameror och sensorer hjälper jordbrukare i små och stora jordbruk att hålla koll på verksamheten och öka välbefinnandet för både två- och fyrbenta resurser. Genom sin plattform My.Luda.Farm kan jordbrukare koppla samman sensorer, kameror och anställda i en användarvänlig app.

Utmaningen

Luda.Farm startade sin verksamhet för tio år sedan. Då var ”IT-lösningar för jordbruket” en relativt outforskad marknad. Tio år senare är marknaden mer etablerad, men det finns fortfarande en utmaning i ta fram budskapet kring ”smart farming” och ”internet of farms”. Luda.Farm anlitade Bridget för att ta itu med detta.

Lösningen

Bridget gjorde en grundlig reaserch kring koncepten ”smart farming” och ”internet of thing” och tog utifrån resultatet fram en strategi kring kommunikationen.

Bridget har sedan 2016 stöttat Luda.Farm med det mesta av deras skrivna innehåll och copy: blogginlägg, produkttexter och pressreleaser. På mer övergripande nivå har vi hjälpt Luda.Farm att utveckla tonalitet och språk och omsätta det i text och budskap.