Vill du anlita oss?

Utifrån era behov, utmaningar eller affärsmål skapar vi relevant och snygg kommunikation som stärker ert varumärke. Vi gör engagerande innehåll, formulerar spetsiga budskap, designar och utvecklar eller uppdaterar attraktiva webbsidor och digitala lösningar.

Vi har alltid slutkunden, det vill säga era kunder, i fokus. Från strategi till produktion och uppföljning arbetar vi alltid med samma mål: att er kund ska förstå – och välja – just er tjänst eller produkt. Den utmaningen är sig lik vare sig ni är en mindre startup, en stiftelse eller en stor organisation.

Vi tror på en bra matchning mellan oss och våra kunder. Ta gärna del av hur vi tänker kring nya kunder – gillar du det du läser har vi goda förutsättningar för ett produktivt samarbete.

Annika och Maria

Vi vill ha ett mål

Det händer att kunder kommer till oss utan att ha ett formulerat mål, för att de känner att något skaver, inte fungerar eller kunde fungera bättre. Vi hjälper till att formulera problemet, hitta lösningar och ta fram mätpunkter. Ju tydligare målbilden är, desto lättare har vi att komma igång.

Vi hjälper inte vem som helst

Alla gillar en utmaning, även vi. Men det händer att vi tackar nej till samarbeten. Vi vill tro på både det ni gör och på vårt samarbete. Tror vi inte att vi kan göra skillnad kommer vi inte ta oss an arbetet. Våra kunder jobbar med oss just för att de får vårt fokus och vår hängivelse.

Vi jobbar nästan uteslutande med B2B-kunder och vi föredrar längre samarbeten framför kortare projekt eller kampanjer.

Förväntningar och engagemang

Vi förväntar oss en eller flera personer som ansvariga hos er för vårt samarbete. Den eller de bör också ha mandat att fatta beslut och ge feedback, och veta när ytterligare andra intressenter behöver höras i processen. Vi har stor respekt för hur beslut fattas och implementeras, därför tror vi på direktkommunikation med rätt personer framför många turer via ombud.

Vid behov vill vi kommunicera med relevanta kompetenser hos er, i er säljorganisation, kundtjänst, service, R&D, osv.

Det kan låta självklart, men vi vill också att ni har en budget för marknad och kommunikation. Vi tittar gärna på lösningar för olika plånböcker, men vi vet att det vi gör blir allra bäst om vi båda tror på samarbetet, processen, och lösningarna.

Sofie och Martin

Olika engagemangs­former

Vi erbjuder flera sätt att anlita oss och köpa kommunikationstjänster. De går också att kombinera över tid och mellan projekt.

Retainer

En retainer innebär att vi på förhand enas om en mängd tid eller resurser att avropa under en viss tid. Det kan handla om ett antal timmar per månad, en mängd texter eller produktioner över en viss tid eller liknande. Att vi gör upp på förhand innebär att vi kan planera våra resurser på bästa sätt så att vi kan hjälpa er på bästa sätt. Om era behov ökar över tid eller temporärt (en mässa, en föräldraledighet hos er, etc) justerar vi retainern för det.

Löpande arbete

Löpande arbete är flexibelt, det enklaste sättet att påbörja ett samarbete och det snabbaste sättet att komma igång. Vi är noga med att ni ska ha kontroll över era kostnader och det finns flera sätt att ha kontinuerlig styrning. Vi arbetar ofta med “sprintar” och avstämningar där vi summerar använd tid/resurs under en bestämd period och planerar för nästa.

Estimat

På konkreta förfrågningar räknar vi fram en offert och håller oss sedan till det estimatet. Om förutsättningarna ändras markant efterhand kan estimatet behöva justeras uppåt eller nedåt. Sådant görs alltid i samråd med er och vi kan ta fram olika lösningsförslag.

CMO as a service

Ett alternativ för samarbete för sig eller i kombination med sätten ovan är att ta in oss som marknadskompetens. I sådana samarbeten sitter vi med vid regelbundna relevanta möten i ledningsgrupp eller med marknad/sälj och planerar arbetet tillsammans med er.

Vill du veta mer?

Kommunikation ska vara ärlig, rak, och enkel att förstå. Inga krystade krusiduller, inga rosetter på sophögar. Avkrångla det tillkrånglade.

Samtidigt har flera av våra bästa, roligaste och mest lyckade arbeten börjat med att kunder sagt “Det här är väldigt komplext och säkert inte lika spännande som era andra projekt, men…”

Våra tjänster, exempel

Design och profil

En grafisk profil från oss är en sammanhållen, framåtblickande och direkt applicerbar produkt.

Varumärkes­arbete

Vi hjälper er ladda ert varumärke med rätt förväntningar och uppfattningar och att kommunicera de värden ni levererar.

Webb

Vi bygger eller förbättrar din webbplats, och hjälper er att öka konverteringen eller exponeras för fler potentiella kunder.

Engagerande innehåll

Vi tar fram relevant, värdefull och engagerande innehåll till en mängd olika verksamheter.