Vår roll: Innehåll, design och strategi

Referens: www.captario.com

Projektsimulering i läkemedelsindustrin

Genom den innovativa projektplattformen Captario SUM vill Captario förändra hur läkemedelsprojekt planeras och genomförs. Captario SUM är en kollaborativ och molnbaserad mjukvara för projektsimulering. Genom ett grafiskt gränssnitt kan Captarios användare enkelt lägga grunden för avancerade Monte Carlo-simuleringar av stora läkemedelsprojekt. Det hjälper projektdeltagare att fatta beslut med bättre underlag, drastiskt minska risk och kostnader i projekt, och accelerera upptäckandet av nya läkemedel.

Utmaningen

Med ett molnbaserat beslutsstöd för läkemedelsjättar, ligger utmaningen i att skapa ett fördjupat innehåll anpassat till kunden. Captario ville hjälpa potentiella kunder att känna förtroende för lösningen med hjälp av inbound marketing. Som i många tillväxtföretag och startups är tid och kompetens inom specifik marknadsstrategi en utmaning.

Captario ville också ha hjälp med utveckling och webbdesign. Fokus skulle ligga på logisk struktur och användarupplevelse, med syftet att användaren på kort tid upptäcker värdet av projektplattformen och kan fördjupa sina kunskaper. En komplex produkt säljer bäst om den presenteras på ett överskådligt sätt, användaren ska enkelt hitta den information som efterfrågas och kunna utbilda sig efter hand.

Lösningen

Inbound marketing är en marknadsföringsmetod som bygger på tesen att företag måste förtjäna sina kundernas uppmärksamhet. Vi på Bridget utgick från en kundanalys för att förstå Captarios ideala kunder. Därefter rekommenderade vi innehåll på webben, anpassat till kundernas behov och intressen.

Bakom lättnavigerad webb finns genomtänkt webbdesign. Många företag fastnar i vad de själva vill lyfta fram på hemsidan, men en utomstående kommunikationsbyrå har en förmåga att sätta sig in i kundens perspektiv.

Bridget har sedan 2015 stöttat Captario med innehåll, design och kommunikationsstrategi. Vi har byggt företagets nuvarande webbplats och också agerat skribent och redaktör för viss teknisk copy.