Göteborg/Bostonbaserade Persomics ligger bakom den revolutionerande produkten ImagineArray™, en plattform för cellbiologisk forskning. Med ImagineArray™ byts dyra och långsamma robotmetoder för gentekniska experiment ut mot en liten platta med för-tryckta experiment. Varje platta innehåller upp till 3200 mikropunkter, och varje punkt är ett individuellt experiment. Persomics första generation av produkter baserades på RNA-interferens men under det senaste året har företaget expanderat sitt erbjudande till att inkludera gen-editering med CRISPR-CAS9, den banbrytande “gensaxen” som utsågs till 2015 års stora vetenskapliga genombrott av tidskriften Science.

Vertikalt erbjudande

Bridgets erbjudande till Persomics har utvecklats från att handla om kommunikation till att även innefatta strategiskt stöd och avancerad utveckling. Idag tillhandahåller Bridget kommunikation i form av text för blogg, nyhetsbrev och webbinnehåll, samt grafik och webbdesign. Vi stöttar Persomics strategiskt där behov uppstår och projektleder företagets mjukvaruutveckling.

Utveckling: Persomics Analysis

Persomics Analysis är en digital plattform och webbapplikation för behandling och analys av mikroskopbilder. Det är den digitala motparten till ImagineArray™.

Bridget ligger bakom konceptet Persomics Analysis och har etablerat infrastrukturen för plattformen. Vi har även skrivit merparten av all kod i plattformen.

Persomics Analysis går på Amazon Web Services och använder en djup stack av AWS-tjänster. I backend görs bildbehandling med Persomics proprietära algoritmer skrivna i Python och bildanalys görs med CellProfiler. Webbapplikationen är skapad av Bridget i Django (Python) med frontend-element i Javascript (jQuery, d3.js etc.)

I dagsläget fortsätter Bridget att utveckla plattformen, projektleda Persomics utvecklingsteam och sätta den strategiska riktningen för plattformen i samarbete med Persomics ledning.

Cell Biology in the Cloud

Kommunikation: innehåll för forskare

Persomics kunder är främst verksamma inom  medicinsk forskning, vilket ställer höga krav på informationsinnehåll i företagets marknadskommunikation. Med ImagineArray™ skapar Persomics en ny marknad, något som ställer pedagogiska krav på företagets kommunikation. Att företagets produkt är under utveckling innebär också att kommunikationen snabbt behöver kunna följa med och förändras i takt med nya landvinningar. Exempel på innehåll som Bridget producerat:

ImagineArray™ applied to mouse cells to study human familial paraganglioma

Bringing screening back to the lab with CRISPR-Cas9

Persomics ImagineArray™ in 10X


Vår roll: Utveckling, kommunikation, strategiskt stöd

Referens: www.persomics.com