Bridget är en kommunikationsbyrå med fokus på digitala kanaler. Vi levererar strategi och innehåll för kommunikation som driver utveckling.

Att våra kompetenser sträcker sig långt utanför reklambranschen ger oss unika förmågor att ta oss an komplexa problem och skapa innovativa lösningar.

Våra arbetssätt bygger på djup förståelse av våra kunder, deras teknologier, branscher, marknader och hur de passar in i en omvärld i förändring.

Vår värld är full av visioner, framgångssagor och hjälteresor. Utmaningen ligger inte i att hitta en historia, utan i att välja rätt i en mångfald. För oss är komplexitet en tillgång och vi går alltid bortom den omedelbara problembeskrivningen.

Från strategi till innehåll

Strategi

Vi tar fram effektiva strategier. Tillsammans med våra kunder startar vi med att förstå och definiera deras avsikter och avslutar i konkreta handlings­planer.

Ledarskap

Vi hjälper våra kunder till naturligt ledarskap. Utifrån företagets nuvarande position så utvecklar vi strategier och tar fram innehåll som bygger ledarskap.

Varumärken

Vi bygger starka varumärken. Med en stabil grund baserad på omvärlds­beskrivning och framtids­vision så skapar vi kommunikation som stärker identitet och varumärke.

Innehåll

Vi skapar djupt innehåll. Text, grafik och film som träffar rätt målgrupp. Innehåll som drar till sig uppmärksamhet, informerar, underhåller, bildar och delas.

Vi vill prata med dig om att att lyfta er kommunikation, bygga vidare på ert ledarskap och stärka ert varumärke. Kontakta oss för ett möte.